X

HASZNÁLATI FELTÉTELEK


1. BEVEZETÉS

Üdvözöljük a www.attilagidofalvi.com weboldalon (a "Weboldal"). A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Goldrex Kft. ("RRI", "mi" vagy "mi"). KÉRJÜK, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. A Weboldal használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekkel, nem használhatja a Weboldalt. Ezen túlmenően, amikor Ön bármely jelenlegi vagy jövőbeli szolgáltatásunkat használja, Önre is vonatkoznak az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó irányelveink, feltételeink és megállapodásaink. Ha a jelen Felhasználási feltételek nem állnak összhangban az adott szolgáltatásokra vonatkozó irányelvekkel, feltételekkel és megállapodásokkal, akkor a jelen Felhasználási feltételek az irányadóak.

2. ADATVÉDELEM ÉS AZ ÖN FIÓKJA

Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, amely a Weboldalon tett látogatására is vonatkozik, hogy megértse adatvédelmi gyakorlatunkat. Gyermekeknek szánt termékeket is árusíthatunk, de azokat felnőtteknek értékesítjük, akik hitelkártyával vagy más engedélyezett fizetési móddal vásárolhatnak. Ha Ön 18 év alatti, a Weboldalt csak szülő vagy gondviselő bevonásával használhatja. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint megtagadjuk a szolgáltatást, megszüntetjük a fiókokat, eltávolítsuk vagy szerkesszük a tartalmat, illetve töröljük a megrendeléseket.


3. MEGFONTOLÁS.

 

Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételeket ésszerű és értékes megfontolás támasztja alá, amelynek átvételét és megfelelőségét ezennel tudomásul veszi, beleértve, korlátozás nélkül, a Weboldalhoz, valamint a Weboldalon vagy azon keresztül elérhető adatokhoz, anyagokhoz és információkhoz való hozzáférését és használatát.

 

4. FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK; KORLÁTOZOTT LICENC

A Weboldalon található minden tartalom (együttesen: "Tartalom"), mint például szövegek, grafikák, logók, ikonok, képek, hang- és videoklipek, digitális letöltések, adatösszeállítások és szoftverek a mi tulajdonunk, illetve licencadóink vagy licenceseink tulajdonát képezik, és a Weboldalon található Tartalom összeállítása a mi kizárólagos tulajdonunk, amelyet a magyar és nemzetközi szerzői jogi törvények, szerződések és egyezmények védenek. A Weboldalon használt valamennyi szoftver a mi tulajdonunk vagy a szoftverbeszállítóink tulajdonát képezi, és a magyar és nemzetközi szerzői jogi törvények, szerződések és egyezmények által védett. A Weboldalon található védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák, logók, oldalcímek, ikonok, szkriptek és kereskedelmi nevek (mindegyik a "védjegy") a mi, illetve licencadóink vagy licenctulajdonosaink tulajdonát képezik. Jeleink nem használhatók olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a miénk, olyan módon, amely valószínűleg összetéveszthető a felhasználók körében, vagy amely minket vagy bárki mást becsmérel vagy lejárat. Minden más, nem a mi tulajdonunkban lévő, a Weboldalon megjelenő védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi, akik vagy kapcsolatban állnak velünk, vagy nem állnak velünk, vagy nem támogatnak minket. Korlátozott engedélyt adunk Önnek a Weboldalhoz való hozzáférésre és annak személyes használatára. A Weboldal vagy bármely más, a tulajdonunkban lévő, általunk üzemeltetett, licencelt vagy ellenőrzött internetes oldal tartalma nem másolható, reprodukálható, újra közzétehető, letölthető (kivéve az oldal gyorsítótárazását), feltölthető, közzétehető, továbbítható vagy terjeszthető semmilyen módon, illetve nem adható el, nem adható tovább, nem látogatható vagy más módon nem hasznosítható kereskedelmi célokra, kivéve, hogy Ön letölthet egy (1) példányt az általunk ilyen célokra rendelkezésre bocsátott tartalomból egyetlen számítógépre, kizárólag személyes, nem kereskedelmi, otthoni használatra, feltéve, hogy: (a) érintetlenül hagyja az összes szerzői jogi, védjegy- és egyéb tulajdonjogi megjegyzést; (b) nem módosítja a Tartalmat; (c) nem használja fel a Tartalmat olyan módon, amely azt sugallja, hogy az a mi termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy márkáinkkal kapcsolatos; és (d) nem tölti le a Tartalmat úgy, hogy elkerülje a Weboldalról történő jövőbeli letöltéseket. A Tartalom bármely más weboldalon vagy számítógépes környezetben történő felhasználása szigorúan tilos. Az Önnek megadott licenc nem foglalja magában, és kifejezetten kizárja a következő jogokat: a Weboldal vagy bármely Tartalom tovább értékesítésé vagy kereskedelmi célú felhasználása; terméklisták, leírások vagy árak gyűjtése és felhasználása; a Weboldal vagy a Tartalom bármilyen származékos felhasználása; fiókinformációk letöltése vagy másolása bárki más javára; vagy adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök bármilyen formájának használata. Ön nem keretezhet be, vagy nem használhat keretezési technikákat a védjegyek, a Tartalom vagy más tulajdonosi információk bezárására, illetve nem használhat meta-tageket vagy más "rejtett szöveget" az ilyen szellemi tulajdon felhasználásával a mi és az adott tulajdonosok kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Bármilyen jogosulatlan használat automatikusan megszünteti az Önnek az itt megadott engedélyt. Ön korlátozott, visszavonható és nem kizárólagos jogot kap arra, hogy hiperhivatkozást hozzon létre kizárólag a honlapunkra, feltéve, hogy a hivatkozás nem ábrázol minket vagy licencadóinkat vagy licencjogosultjainkat, illetve azok termékeit vagy szolgáltatásait hamis, félrevezető, becsmérlő vagy más módon sértő módon. Ön nem használhatja a mi vagy bármelyik ilyen fél szellemi tulajdonát a link részeként a mi és minden ilyen fél kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.
 

5. A JELSZÓ ÉS AZ AZONOSÍTÓ HASZNÁLATA ÉS VÉDELME.

Az RRI jelszót és fiókazonosítót rendel Önhöz, hogy hozzáférhessen a Weboldal bizonyos területeihez és használhassa azokat. Minden olyan felhasználó, aki az ilyen hozzárendelt jelszót és azonosítót használja, úgy tekintendő, hogy Ön jogosult a Honlaphoz való hozzáférésre és annak használatára, és az RRI nem köteles vizsgálni az ilyen hozzáférés jogosultságát vagy forrását. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön és az RRI között kizárólag Ön felel a weboldalhoz való hozzáférésért és annak használatáért, függetlenül attól, hogy a weboldalhoz való hozzáférés és annak használata ténylegesen az Ön által engedélyezett-e vagy sem, beleértve az összes kommunikációt és átvitelt, valamint az összes kötelezettséget (beleértve a weboldalon keresztül történő vásárlások pénzügyi kötelezettségeit is), amelyek az ilyen hozzáférésből vagy használatból eredhetnek. Az Ön kizárólagos felelőssége az Önhöz rendelt jelszó és azonosító biztonságának és titkosságának védelme. Ön köteles haladéktalanul értesíteni az RRI-t a hozzárendelt jelszó vagy azonosító jogosulatlan használatáról, vagy a Weboldal biztonságának bármilyen más, tudomására jutott megsértéséről vagy fenyegető megsértéséről. Ön felelős minden olyan tevékenységért, amelyet a hozzárendelt jelszó vagy azonosító alatt végez.
 

6. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK.

A Weboldal bizonyos területeinek használata internet-hozzáférést, audiókezelő szoftvert vagy más, MP3 vagy más digitális formátumú audio- és audiovizuális fájlok letöltését és tárolását lehetővé tevő szoftvert (a "Szoftver"), valamint bizonyos letölthető tartalmak esetében kompatibilis lejátszó eszközt (a "Készülék") igényel. Az RRI bármikor és időről időre, saját belátása szerint módosíthatja, felülvizsgálhatja vagy más módon megváltoztathatja a Weboldal rendszerkövetelményeit és a letölthető tartalmak formátumát, részben vagy egészben, anélkül, hogy erről Önt értesítené vagy felelősséget vállalna érte. Az internet-hozzáférés, a Szoftver használata vagy az Eszköz használata a Weboldalon felmerülő díjakon felül további díjakat eredményezhet. A Szoftver és az Eszközök időről időre frissítéseket vagy upgrade-eket igényelhetnek. A Weboldal használatának lehetőségét befolyásolhatja a Szoftver, az Eszköz vagy az Ön internetkapcsolata teljesítménye. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön kizárólagos felelőssége, hogy megfeleljen a Szoftver és az Eszköz időről időre érvényes rendszerkövetelményeinek, és hogy karbantartja, frissítse és aktualizálja a Szoftvert és az Eszközt, beleértve az összes internet-hozzáférési, szoftver- és eszközdíj megfizetését az RRI felé történő igénybevétel nélkül. 

7. BEJELENTÉSEK 

Ön véleményeket, megjegyzéseket, fényképeket és egyéb tartalmakat tehet közzé; közleményeket küldhet; és javaslatokat, ötleteket, megjegyzéseket, kérdéseket vagy egyéb információkat küldhet, mindaddig, amíg ezen anyagok egyike sem illegális, obszcén, fenyegető, rágalmazó, a magánéletet sértő, a szellemi tulajdonjogokat sértő, harmadik feleket sértő vagy más módon kifogásolható, és nem tartalmaz szoftvervírusokat, politikai kampányt, kereskedelmi felhívást, láncleveleket, tömeges levelezést vagy bármilyen "spam"-et. Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhatja ki magát senkinek, és nem vezetheti félre más módon a tartalom eredetét. Fenntartjuk a jogot (de nem kötelességünk) az ilyen tartalmak eltávolítására vagy szerkesztésére, de nem vizsgáljuk rendszeresen a közzétett tartalmakat. Kérjük, ne küldjön nekünk olyan anyagot, amelyre nem kíván a jelen bekezdésben leírt Felhasználó által generált tartalom licenc hatálya alá tartozni. A közvetlenül az előző bekezdésben leírt összes tartalom, valamint minden egyéb információ, tartalom vagy anyag, amelyet Ön közzétesz vagy elküld nekünk, a továbbiakban együttesen "Felhasználó által generált tartalomnak" nevezzük. Ha Ön szándékosan vagy akaratlanul Felhasználó által generált tartalmat tesz közzé vagy küld nekünk, mi (és az általunk időről időre kijelölt személyek) korlátlanul jogosultak vagyunk annak bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra történő felhasználására, anélkül, hogy Öntől vagy bárki mástól további engedélyt kérnénk vagy bárkinek fizetnénk. Mi és az általunk kijelölt személyek jogosultak (de nem kötelesek) arra is, hogy az Ön által megadott nevet, valamint bármely más nevet, amelyen Ön ismert vagy ismert lehet, a Felhasználó által generált tartalommal kapcsolatban használjuk. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, Ön ezennel feltétel nélkül örökös, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, teljes mértékben fizetett, jogdíjmentes, allicencbe adható és átruházható egyetemes engedélyt ad nekünk a felhasználásra, újrafelhasználásra, reprodukálásra, továbbításra, nyomtatásra, közzétételre, megjelenítésre, kiállításra, terjesztésre, újraelosztásra, másolásra, tárhelyre, tárolásra, gyorsítótárba helyezésre, archiválásra, indexelésre, kategorizálásra, kommentálásra, közvetíteni, sugározni, streamelni, letölteni, szerkeszteni, módosítani, adaptálni, lefordítani, származékos műveket létrehozni a Felhasználó által generált tartalom alapján és nyilvánosan előadni, részben vagy egészben, bármilyen eszközzel és minden jelenleg ismert vagy később kitalált médiumban, bármilyen és minden célra, az Ön további értesítése nélkül és a felhasználóra való hivatkozással vagy anélkül (a "Felhasználó által generált tartalom engedélye"). Ön elfogadja a Felhasználó által generált tartalom licencét, függetlenül attól, hogy a Felhasználó által generált tartalmat felhasználjuk-e vagy sem. 

7. BEJELENTÉSEK

Ön véleményeket, megjegyzéseket, fényképeket és egyéb tartalmakat tehet közzé, közléseket küldhet, valamint javaslatokat, ötleteket, megjegyzéseket, kérdéseket vagy egyéb információkat küldhet, amennyiben ezen anyagok egyike sem illegális, obszcén, fenyegető, rágalmazó, a magánéletet sértő, a szellemi tulajdonjogokat sértő, harmadik feleket sértő vagy más módon kifogásolható, és nem tartalmaznak szoftvervírusokat, politikai kampányt, kereskedelmi felhívást, láncleveleket, tömeges levelezést vagy bármilyen "spam"-et. Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhatja ki magát senkinek, és nem vezetheti félre más módon a tartalom eredetét. Fenntartjuk a jogot (de nem kötelességünk) az ilyen tartalmak eltávolítására vagy szerkesztésére, de nem vizsgáljuk rendszeresen a közzétett tartalmakat. Kérjük, ne küldjön nekünk olyan anyagot, amelyre nem kíván a jelen bekezdésben leírt Felhasználó által generált tartalom licenc hatálya alá tartozni. A közvetlenül az előző bekezdésben leírt összes tartalom, valamint minden egyéb információ, tartalom vagy anyag, amelyet Ön közzétesz vagy elküld nekünk, a továbbiakban együttesen "Felhasználó által generált tartalomnak" nevezzük. Ha Ön szándékosan vagy akaratlanul Felhasználó által generált tartalmat tesz közzé vagy küld nekünk, mi (és az általunk időről időre kijelölt személyek) korlátlanul jogosultak vagyunk annak bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra történő felhasználására, anélkül, hogy Öntől vagy bárki mástól további engedélyt kérnénk vagy bárkinek fizetnénk. Mi és az általunk kijelölt személyek jogosultak (de nem kötelesek) arra is, hogy az Ön által megadott nevet, valamint bármely más nevet, amelyen Ön ismert vagy ismert lehet, a Felhasználó által generált tartalommal kapcsolatban használjuk. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, Ön ezennel feltétel nélkül örökös, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, teljes mértékben fizetett, jogdíjmentes, allicencbe adható és átruházható egyetemes engedélyt ad nekünk a felhasználásra, újrafelhasználásra, reprodukálásra, továbbításra, nyomtatásra, közzétételre, megjelenítésre, kiállításra, terjesztésre, újraelosztásra, másolásra, tárhelyre, tárolásra, gyorsítótárba helyezésre, archiválásra, indexelésre, kategorizálásra, kommentálásra, közvetíteni, sugározni, streamelni, letölteni, szerkeszteni, módosítani, módosítani, adaptálni, lefordítani, származékos műveket létrehozni a Felhasználó által generált tartalom alapján és nyilvánosan előadni, részben vagy egészben, bármilyen eszközzel és minden jelenleg ismert vagy később kitalált médiumban, bármilyen és minden célra, az Ön további értesítése nélkül és a felhasználóra való hivatkozással vagy anélkül (a "Felhasználó által generált tartalom engedélye"). Ön elfogadja a Felhasználó által generált tartalom licencét, függetlenül attól, hogy a Felhasználó által generált tartalmat felhasználjuk-e vagy sem. Ön kijelenti, garantálja és elfogadja, hogy: Ön birtokolja vagy más módon ellenőrzi az Ön által közzétett vagy nekünk küldött Felhasználó által generált tartalomhoz fűződő valamennyi jogot; az összes ilyen Felhasználó által generált tartalom pontos; az ilyen Felhasználó által generált tartalom használata nem sérti a jelen Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi szabályzatunkat vagy bármely harmadik fél jogait, és nem okoz kárt senkinek; és Ön kártalanít minket, valamint a kapcsolt vállalkozásokat és megbízottjainkat minden olyan követelés alól, amely az ilyen Felhasználó által generált tartalomból ered, abból származik vagy azzal kapcsolatos. Jogunk van (de nem kötelességünk) az Önt érintő bármely tevékenységet vagy tartalmat figyelemmel kísérni, szerkeszteni vagy eltávolítani. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bárki más által közzétett vagy küldött Felhasználó által generált tartalmakért. Ön beleegyezik abba, hogy a Felhasználó által generált tartalomra nem vonatkozhat semmilyen bizalmi elvárás köztünk, és hogy Ön és köztünk semmilyen bizalmas vagy bizalmi kapcsolat nem irányul vagy jön létre. Amennyiben a Felhasználó által generált Tartalomra úgynevezett "erkölcsi jogok", "szomszédos jogok" vagy hasonló vagy analóg jogok vonatkoznak, amelyek nem kizárólagosan a mi tulajdonunkban vannak, Ön beleegyezik, hogy nem érvényesít vagy engedményez, illetve nem engedi meg harmadik félnek, hogy érvényesítsen vagy engedményezzen ilyen jogokat. Minden alkalommal, amikor belép a Weboldalra, vagy Felhasználó által generált tartalmat tesz közzé vagy küld be, Ön beleegyezik abba, hogy a Felhasználó által generált tartalomra vonatkozó licencet ratifikálják és megerősítik az ilyen Felhasználó által generált tartalom és az Ön által korábban közzétett vagy benyújtott összes Felhasználó által generált tartalom tekintetében.
 

8. A WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

Tudnia kell, hogy a Weboldal meglátogatása során más, általunk nem befolyásolható oldalakra kerülhet, beleértve a kapcsolt és tartalmi partnerek linkjeit, amelyek a mi védjegyeinket használhatják egy partneri kapcsolat részeként. Ha olyan linkre kattint, amely a Weboldalról máshová irányítja Önt, előfordulhat, hogy az a webhely, ahová Önt irányítják, nem a mi ellenőrzésünk alatt áll, és eltérő felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek lehetnek érvényben, amelyeket Önnek gondosan el kell olvasnia és értékelnie kell. Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen harmadik felek ajánlatainak vagy weboldalainak vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát az ilyen harmadik felek ajánlataiért vagy azok tartalmáért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget harmadik felek vagy harmadik felek honlapjainak tevékenységeiért, termékeiért vagy tartalmáért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a harmadik fél webhelyeiről vagy a harmadik fél webhelyeire mutató linkeket letiltsuk, bár erre nem vagyunk kötelesek.
 

9. GARANCIAVÁLLALÁS KIZÁRÁSA

A WEBOLDALON TALÁLHATÓ TARTALOM "ÚGY, AHOGY VAN" ÉS MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL KERÜL RENDELKEZÉSRE, BOCSÁTÁSRA. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A TARTALOMBAN (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALMAT) FOGLALT FUNKCIÓK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY HIBAMENTESEN MŰKÖDNEK, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY HOGY A WEBOLDAL VAGY AZ ILYEN TARTALMAT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVEREK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEK, ÉS ÖN VÁLLALJA A SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS VAGY JAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT AZ ÖN BERENDEZÉSE VAGY SZOFTVERE TEKINTETÉBEN. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT A WEBOLDALON TALÁLHATÓ VAGY AZON KERESZTÜL KÍNÁLT, ELÉRHETŐVÉ TETT VAGY MÁS MÓDON A WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY TARTALOM, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A WEBOLDALRÓL LINKELT BÁRMELY HARMADIK FÉL WEBHELYÉT VAGY SZOLGÁLTATÁSÁT (ÉS KÜLÖNÖSEN NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT A HELYESSÉGRE, PONTOSSÁGRA, TELJESSÉGRE, MEGBÍZHATÓSÁGRA VAGY BIZTONSÁGRA VONATKOZÓAN). KIFEJEZETTEN KIZÁRUNK MINDEN FELELŐSSÉGET A WEBOLDALRA VAGY A WEBOLDALRÓL LINKELT OLDALAKON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, TARTALMAK ÉS ANYAGOK PONTOSSÁGÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT VAGY ELÉRHETŐSÉGÉÉRT. NEM TUDJUK GARANTÁLNI, HOGY ÖN ELÉGEDETT LESZ BÁRMELY OLYAN TERMÉKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL, AMELYET A WEBOLDALRA MUTATÓ VAGY ONNAN LINKELT HARMADIK FÉL WEBOLDALÁRÓL VAGY A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓKKAL, TARTALOMMAL VAGY ANYAGOKKAL VÁSÁROL. NEM TÁMOGATUNK SEMMILYEN ÁRUT, ÉS NEM TETTÜNK SEMMILYEN LÉPÉST ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGERŐSÍTSÜK A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, TARTALMAK VAGY ANYAGOK PONTOSSÁGÁT, TELJESSÉGÉT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁT. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT AZ ÖN ÁLTAL HARMADIK FÉLNEK ESETLEGESEN MEGADOTT INFORMÁCIÓK, TARTALMAK VAGY ANYAGOK (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HITELKÁRTYA- ÉS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOKAT) BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓAN. EZENNEL VISSZAVONHATATLANUL ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL LEMOND MINDEN, A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL, TARTALOMMAL ÉS ANYAGOKKAL (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALMAKAT), HARMADIK FÉL WEBOLDALAIN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL, TARTALOMMAL ÉS ANYAGOKKAL (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A HITELKÁRTYA- ÉS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOKAT), VALAMINT AZ ILYEN HARMADIK FÉL OLDALAKON KERESZTÜL MEGADOTT INFORMÁCIÓKKAL, TARTALOMMAL ÉS ANYAGOKKAL (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A HITELKÁRTYA- ÉS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOKAT) KAPCSOLATOS, VELÜNK SZEMBENI KÖVETELÉSÉRŐL. NYOMATÉKOSAN JAVASOLJUK, HOGY MIELŐTT BÁRMILYEN ONLINE VAGY OFFLINE TRANZAKCIÓT FOLYTATNA BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL, VÉGEZZEN EL MINDEN SZÜKSÉGESNEK VAGY MEGFELELŐNEK ÍTÉLT VIZSGÁLATOT. A WEBOLDAL ÉS A RAJTA TALÁLHATÓ TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK NEM HELYETTESÍTIK AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER TANÁCSÁT ÉS KEZELÉSÉT. NEM MINDEN TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ALKALMAS MINDENKI SZÁMÁRA. A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK ALKOTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓKKAL SZEMBEN AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT. NEM VÁLLALUNK SEMMIFÉLE GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁRUNK MINDEN FELELŐSSÉGET A WEBOLDALON BELÜL VAGY AZON KERESZTÜL KÍNÁLT VAGY NYÚJTOTT INFORMÁCIÓKBÓL KÖVETKEZŐ BÁRMILYEN KEZELÉSSEL VAGY BÁRMILYEN TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN. HA KONKRÉT AGGÁLYAI VANNAK, VAGY OLYAN HELYZETBEN VAN, AMELYBEN SZAKMAI VAGY ORVOSI TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGE, FORDULJON MEGFELELŐEN KÉPZETT ÉS KVALIFIKÁLT SZAKEMBERHEZ, PÉLDÁUL ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ PSZICHOLÓGUSHOZ, ORVOSHOZ VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERHEZ. SOHA NE HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL PSZICHOLÓGUS, ORVOS VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER ORVOSI TANÁCSÁT, ÉS NE KÉSLEKEDJEN ILYEN TANÁCSOT KÉRNI A WEBOLDALON BELÜL VAGY AZON KERESZTÜL KÍNÁLT VAGY NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK MIATT. MIVEL BÁRMILYEN FOGYÓKÚRÁS VAGY EGÉSZSÉGMÓDOSÍTÁSI TERV SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT, AZ RRI SÜRGETI, HOGY BÁRMILYEN FOGYÓKÚRÁS TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT KÉRJEN ORVOSI VIZSGÁLATOT. ÖN ELFOGADJA, HOGY BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI EZT. AZ ÉTREND MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN AJÁNLÁS, BELEÉRTVE AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK, A TESTSÚLYCSÖKKENTŐ ÉS/VAGY TESTÉPÍTŐ TERMÉKEK HASZNÁLATÁT, TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÖN FELELŐSSÉGE, ÉS BÁRMILYEN ÉTRENDI VAGY ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ VÁLTOZTATÁS ELŐTT KONZULTÁLNIA KELL ORVOSÁVAL. ÖN ELFOGADJA, HOGY ÖNKÉNT VÁSÁROL TERMÉKEKET VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT, RÉSZT VESZ AZ AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEKBEN ÉS HASZNÁLJA EZT A WEBOLDALT, ÉS VÁLLALJA A SÉRÜLÉS, BETEGSÉG VAGY HALÁLOZÁS MINDEN KOCKÁZATÁT. ELISMERI, HOGY GONDOSAN ELOLVASTA EZT A "LEMONDÓ NYILATKOZATOT ÉS FELMENTÉST", ÉS TELJES MÉRTÉKBEN MEGÉRTETTE, HOGY EZ A FELELŐSSÉG ALÓLI FELMENTÉST JELENTI. KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY FELMENTI ÉS MENTESÍTI AZ ÖSSZES KÁRTALANÍTOTT FELET (AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT) MINDEN KÖVETELÉS VAGY KERESETI OK ALÓL, ÉS BELEEGYEZIK ABBA, HOGY ÖNKÉNT LEMOND ÉS VISSZAVONHATATLANUL LEMOND MINDEN OLYAN JOGÁRÓL, AMELY EGYÉBKÉNT A KÁRTALANÍTOTT FELEK BÁRMELYIKÉVEL SZEMBEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY VAGYONI KÁR MIATT PERES ELJÁRÁST INDÍTHATNA. BIZONYOS ÁLLAMI TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, A FENTI KIZÁRÁSOK, KIVÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE VAGY MINDEGYIKE NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE, ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

 

10. KÁRTÉRÍTÉS

Ön ezennel beleegyezik, hogy kártalanít, megvéd minket, valamint licencadóinkat, licencjogosultjainkat, jogutódainkat, forgalmazóinkat, ügynökeinket, képviselőinket és egyéb jogosult felhasználóinkat, valamint ezek tisztségviselőit, igazgatóit, tulajdonosait, vezetőit, tagjait, alkalmazottait, ügynökeit, képviselőit és megbízottjait (együttesen a "Kártalanított felek"), mentesülnek minden veszteség, költség, kár, felelősség és kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan a rendezési költségeket, jogi vagy egyéb díjakat és kiadásokat) alól, amelyeket a mentesített felek bármelyike elszenved vagy visel, és amelyek a jelen Felhasználási feltételek Ön általi megszegéséből vagy állítólagos megszegéséből erednek, azzal kapcsolatban állnak vagy azzal összefüggésben állnak. Ön köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy együttműködjön velünk bármely követelés védelmében. Fenntartjuk a jogot, hogy saját költségünkre külön ügyvédet alkalmazzunk, és átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést az Ön által kártérítésre kötelezett bármely követelés rendezésében és elintézésében.

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) NEM VAGYUNK FELELŐSEK ÖNNEL VAGY BÁRKI MÁSSAL SZEMBEN BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT IS), SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT (BELEÉRTVE A HALÁLT IS) VAGY BÁRMILYEN JELLEGŰ VAGYONI KÁRÉRT, AMELY A KÖVETKEZŐKBŐL ERED VAGY ABBÓL FAKAD: (A) A WEBOLDAL VAGY ANNAK BÁRMELY TARTALMA VAGY FUNKCIÓJA HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE; VAGY (B) A WEBOLDAL BÁRMELY FELHASZNÁLÓJÁNAK VAGY BÁRKI MÁSNAK BÁRMELY ONLINE VAGY OFFLINE CSELEKEDETE VAGY MULASZTÁSA, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ÖNNEL SZEMBENI TELJES FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A FELELŐSSÉG, A SZERZŐDÉS, A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A GONDATLANSÁGOT) VAGY MÁS MÓDON ELSZENVEDETT VAGY FELMERÜLŐ ÖSSZES VESZTESÉGÉRT, KÖLTSÉGÉRT, KÁRÉRT, FELELŐSSÉGÉRT VAGY KIADÁSÉRT (BELEÉRTVE AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGEKET IS), AZ ÖN ÁLTAL A WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY TEVÉKENYSÉGHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZ ABBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉRT FIZETETT ÖSSZEG KÖZÜL A KISEBBET, HA VAN ILYEN, VAGY 100,00 USD-T. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM MI, SEM A KÁRTALANÍTOTT FELEK NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÉSEDELEMÉRT VAGY TELJESÍTÉSI HIBÁÉRT, AMELY KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE VIS MAIOR ESEMÉNYBŐL VAGY MÁS, RAJTUNK VAGY RAJTUK KÍVÜL ÁLLÓ OKBÓL ERED, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ISTENI CSAPÁSOKAT, HÁBORÚT, BERENDEZÉS- ÉS MŰSZAKI HIBÁKAT, ELEKTROMOS ÁRAMKIMARADÁSOKAT VAGY INGADOZÁSOKAT, SZTRÁJKOKAT, MUNKAÜGYI VITÁKAT, LÁZADÁSOKAT, POLGÁRI ZAVARGÁSOKAT, MUNKAERŐ- VAGY ANYAGHIÁNYT, TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKAT, KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKET, HAZAI VAGY KÜLFÖLDI BÍRÓSÁGOK VAGY TÖRVÉNYSZÉKEK VÉGZÉSEIT, VAGY HARMADIK FELEK NEM TELJESÍTÉSÉT. SEM MI, SEM MÁS KÁRTALANÍTOTT FELEK NEM VAGYUNK FELELŐSEK VAGY FELELNEK: (A) A WEBOLDAL ÉS BÁRMELY WEBOLDAL, SZOLGÁLTATÁS, SZOFTVER VAGY HARDVER KÖZÖTTI BÁRMILYEN INKOMPATIBILITÁSÉRT; VAGY (B) A WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY ÁTVITEL VAGY TRANZAKCIÓ SORÁN TAPASZTALT KÉSEDELEMÉRT VAGY HIBÁÉRT. AZ ITT ÉS A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÁS PONTJAIBAN SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN MEGHATÁROZOTT BIZONYOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOKAT, KORLÁTOZÁSOKAT VAGY KIZÁRÁSOKAT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ILYEN KIZÁRÁSOK, KORLÁTOZÁSOK VAGY KIVÉTELEK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.


12. SZERZŐI JOGI PANASZOK

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy véli, hogy az Ön munkáját a Weboldalon olyan módon másolták le, amely szerzői jog megsértésének minősül, kérjük, kövesse a szerzői jog megsértésére vonatkozó bejelentés és eljárásunkat.

13. MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk, kiegészítsük vagy töröljük a jelen Felhasználási feltételek egyes részeit, és az Ön felelőssége, hogy a jelen Felhasználási feltételeket felülvizsgálja az esetleges változások tekintetében. A Weboldal használata a jelen Felhasználási feltételek bármely módosítását követően a módosított Felhasználási feltételek elfogadásának minősül.

14. MEGSZŰNÉS

A jelen Felhasználási feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk őket. A jelen Felhasználási feltételeket bármikor felmondhatja a jövőre nézve úgy, hogy megszünteti a Weboldal való hozzáférését és a Weboldal használatát, és megsemmisíti a Weboldalról kapott összes anyagot és a kapcsolódó dokumentációt, valamint azok minden másolatát és telepítését, akár a jelen Felhasználási feltételek alapján, akár más módon készült. A jelen Felhasználási feltételeket (beleértve a Weboldal való hozzáférést és a Weboldal használatát) saját belátásunk szerint, indoklás és értesítés nélkül megszüntethetjük. A felmondás után Ön köteles megszüntetni a Webhelyhez való hozzáférést vagy annak használatát, és megsemmisíteni a Webhelyről kapott összes anyagot, valamint a kapcsolódó dokumentációt és azok minden másolatát és telepítését, függetlenül attól, hogy azok a jelen Felhasználási feltételek alapján vagy más módon készültek. Elfogadtunk és végrehajtottunk egy olyan politikát, amely megfelelő körülmények között előírja a szerzői jogokat ismételten megsértő felhasználók megszüntetését. A jelen Felhasználási feltételek azon rendelkezései, amelyeknek természetüknél fogva túl kell élniük a jelen Felhasználási feltételek megszűnését, túlélnek egy ilyen megszűnés után is.


15. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGVITÁK

A jelen felhasználási feltételekre, az Ön jogaira és kötelezettségeire, a mi jogainkra és kötelezettségeinkre, valamint a jelen felhasználási feltételekben foglalt valamennyi cselekményre a magyar kormány joga irányadó, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire, és úgy, mintha a jelen felhasználási feltételek teljes egészében Magyarországon kötött és teljes egészében Magyarországon teljesített szerződés lenne. A jelen Használati feltételek nem tartoznak az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye hatálya alá. A Weboldalon tett látogatásával vagy a Weboldalon keresztül vásárolt termékekkel kapcsolatos bármilyen jogvitát Budapesten, Magyarországon kell bizalmas, kötelező érvényű választottbírósági eljárásnak alávetni, kivéve, hogy amennyiben Ön bármilyen módon megsértette a szellemi tulajdonjogainkat, vagy azzal fenyegetett, hogy megsérti azokat, mi Magyarországon kereshetünk tiltó vagy más megfelelő jogorvoslatot, és Ön hozzájárul a kizárólagos joghatósághoz és helyszínhez az ilyen bíróságokon. A jelen Felhasználási feltételek szerinti választottbírósági eljárás a JAMS/ENDISPUTE Streamlined Arbitration Rules and Procedures (JAMS/ENDISPUTE egyszerűsített választottbírósági szabályok és eljárások) akkor érvényes szabályai szerint történik, amelyek a választottbírósági kérelem benyújtásának időpontjában hatályban voltak. A választottbíró döntése kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróság előtt ítéletként meghozható. Az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben a jelen Felhasználási feltételek szerinti választottbírósági eljárás nem kapcsolható össze a jelen Felhasználási feltételek hatálya alá tartozó bármely más felet érintő választottbírósági eljárással, akár csoportos választottbírósági eljárás, akár más módon.

16. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt vagy e-mailt küld nekünk, elektronikus úton kommunikál velünk. Ön hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus úton kapjon tőlünk kommunikációt. E-mailben vagy a Weboldalon közzétett értesítések útján kommunikálunk Önnel. Ön elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie.

17. EGYÉB JOGI RENDELKEZÉSEK

A Weboldalt bármikor és bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül megszüntethetjük. A Weboldal tartalmát, működését vagy funkcióit bármikor, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek vagy a Weboldal Ön általi használata következtében Ön és köztünk nem jön létre semmilyen közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem sérti a jogunkat, hogy eleget tegyünk a kormányzati, bírósági és bűnüldözési kéréseknek vagy követelményeknek, amelyek a Weboldal Ön általi használatával vagy az ilyen használat kapcsán megadott vagy általunk gyűjtött információkkal kapcsolatosak. A jelen Felhasználási feltételek nyomtatott változata és az elektronikus formában adott bármely értesítés ugyanolyan mértékben és feltételek mellett elfogadható a jelen Felhasználási feltételeken alapuló vagy azokkal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint más, eredetileg nyomtatott formában keletkezett és vezetett üzleti dokumentumok és nyilvántartások. A jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének érvényesítésére vagy az Ön vagy mások által elkövetett jogsértésre való reagálás elmulasztása nem jelenti a jelen Felhasználási feltételek bármely más rendelkezésének érvényesítésére vonatkozó jogunkról való lemondást az adott vagy bármely más jogsértés tekintetében. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan az alkalmazandó jog szerint, a többi rendelkezés továbbra is teljes mértékben hatályban marad, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe egy olyan érvényes, végrehajtható rendelkezés lép, amely a legjobban megfelel az eredeti rendelkezés szándékának. A jelen Felhasználási feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és köztünk a Weboldalra vonatkozóan, és minden korábbi vagy egyidejű megállapodás helyébe lépnek az adott témában.

 

ÉRTESÍTÉS ÉS A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS

Ha úgy gondolja, hogy munkáját olyan módon másolták le, amely a szerzői jogok megsértésének minősül, kérjük, adja meg szerzői jogi ügynökünknek az alábbiakban meghatározott írásos információkat. Felhívjuk figyelmét, hogy ez az eljárás kizárólag arra szolgál, hogy értesítsen bennünket arról, hogy szerzői jogvédett anyagát megsértették. · A szerzői jogi érdekek tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása · A szerzői joggal védett mű leírása, amelyet Ön szerint megsértettek · Annak leírása, hogy az Ön szerint jogsértő anyag hol található a weboldalon · Az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe · Az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa nem engedélyezte, sem annak képviselője vagy a törvény · Az Ön hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozata arról, hogy a fenti információk az Ön értesítésében pontosak, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy jogosult a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni Az RRI szerzői jogi megbízottja a Webhelyen elkövetett szerzői jogsértéssel kapcsolatos állítások bejelentésével kapcsolatban a következőképpen érhető el:

Goldrex Kft.
Hungary
Nyíregyháza
Vasvári P. út 36.